Till startsidatext

Startsida
Produkter
Referenser
Värt att veta
Om företaget
Så arbetar vi
Fotogalleri
Kontakt

A-logga
Så arbetar vi
Foto 3 fönster
Fönster med energiglas, spröjs, Dreh-Kipp vädringsfunktion samt handtag med barnspärr. Spröjsen sitter mellan fönsterrutorna. På 3 år har vi monterat 4000 liknande PVC-fönster.
 
A. AVTALSFAS
1. Kostnadsfri mätning på plats.
2. Kostnadsfri offert till kund.
3. Accept av offert samt
kontrollmätning utförs.
4. Beställning direkt från fabrik,
preliminär leveranstid erhålles.

B. MONTERINGSFAS
1. Överenskommelse om exakt tidpunkt
för montering enligt specifikation.
2. Förberedelse av arbetsplats.
3. Borttagande av gammalt fönster.
4. Karm kapas och tas bort.
5. Montering av nya fönster.
6. Vid behov montering av täcklister.
7. Montering av nya fönsterbleck.
8. Funktionskontroll tillsammans med
montör eller säljare.

Extra beställningar
Transport av gamla fönster till soptippen.
Övermålning av spik- och nitskallar.
Borttagning av markiser etc.
 
Det här måste du göra
1. Ta bort gardiner, blommor, möbler etc inom ca 2 meters avstånd från fönstren.
2. Se till att montören kan komma fram till fönstren.
3. Skydda golv och möbler.

Att tänka på
PVC-fönsters båge och karm är något bredare jämfört med träfönster vilket innebär att man tappar ca 5 % av fönsterglasytan. Det du istället vinner är det ca 20 % lägre priset samt underhållsfriheten i ca 30 år jämfört med 10-12 år för träfönster.
Garanti UPP
© 2012 A Fönster AB, Box 15070, 750 15 UPPSALA
Besöksadress: Kungsgatan 12, Uppsala, Telefon: 070-410 21 11

E-post info@afonster.se