Loggatext

A-logga
Värt att veta
PVC Kemiprofil
Polyvinylklorid (PVC) är uppbyggd av kol, väte och klor och tillverkas av salt (57%) och olja/naturgaskondensat (43%).

PVC har tillverkats kommersiellt sedan slutet av 1930-talet och är i dag ett av de mest använda plastmaterialen. Det används inom en rad områden såsom sjukvården, byggbranschen, sport och fritid.

Man kan t ex finna PVC som mjuka produkter i slangar och blodpåsar inom sjukvården och i hårda produkter som vatten- och avloppsrör, fönsterkarmar, kabelkanaler, golv och kabelisolering inom byggbranschen.

PVC är ett material som är mycket tåligt och hållbart och 90 % av materialet används i produkter med mycket lång livslängd.

Läs mer om PVC
PVC Forum: Allmänt om PVC
PVC Forum: PVC idag och imorgon
Vinyl 2010: Miljöprogram
PVC Design: Produkter


PVC-fönster Profil
De första fönstren monterades redan år 1959 i Europa. I England och Tyskland står idag PVC-fönster för mellan 75-90 % av alla installerade fönster.

PVC-fönster har en mycket lång livslängd och är mer eller mindre underhållsfria i cirka 25-30 år.

De flesta fönsterkarmar och bågar är idag metallförstärkta inuti PVC-profilen.

Dagens moderna PVC-fönster varken gulnar, bleknar, spricker eller kritar av sig.

PVC-fönster har ett lägre pris på mellan 25-50 % jämfört med aluminiumfönster eller trä/aluminiumfönster.
 
Värmeisolering Kemiprofil
U-värde är ett mått på en byggnads värmeisolerande egenskaper och uttrycks i W/m²K. Ju lägre värde, desto mindre värme försvinner ut. U-värdet påverkar såväl energiförbrukningen som känslan av komfort inomhus. Ett bra U-värde för ett modernt fönster ska ligga mellan 1,0-1,3 W/m²K. Ett gammalt 2-glasfönster har ett U-värde på cirka 2,5-3,0 W/m²K.

Värmeförlusterna genom fönster utgör en betydande del av en byggnads totala uppvärmningsenergi. För en villa är andelen ca 15-20 %.

För att förbättra värmeisoleringen i ett fönster måste transporten genom värmeledning och luftrörelse minskas. Detta sker normalt bäst genom att använda olika typer av ädelgaser med låg värmeledningsförmåga mellan fönsterglasen.

Läs mer om värmeisolering
SP: Fakta om fönster
SP: Beräkningar U-värde


Bullerdämpning Bullerdampning
Ett fönsters bullerdämpande egenskaper mäts i dB (decibel). Ju högre värde, desto bättre bullerdämpande förmåga. Vid en dämpning av 40 dB upplevs bullret som halverat jämfört med 30 dB.

Ett gammalt 2-glasfönster har en dämpning på cirka 30 dB medan ett modernt isolerglasfönster kan ha en dämpning på upp mot 45 dB.

Läs mer om bullerdämpning
SP: Fakta om fönster
 
On top of that, Citizen also makes the machines that make replica watches sale the parts that make their watches. In-house is a culture in Japan, not replica watches sale a marketing message. As it is the 40th anniversary of Eco-Drive, and the rolex replica sale light-powered quartz movements are a signature technology for Citizen, I got to see a lot of swiss replica watches how they make the most important parts for Eco-Drive-based watches. The most unique element of Citizen Eco-Drive replica watches sale aside from the movements themselves (doní»t forget that Citizen even goes so far as to produce their own tiny circuit boards for the movements) are the dials.
UPP
© 2012 A Fönster AB, Box 15070, 750 15 UPPSALA
Besöksadress: Kungsgatan 12, Uppsala, Telefon: 070-410 21 11

E-post info@afonster.se